Technika rozjazdowa HYTRONICS

ECOSTAR

Elektro-hydrauliczny napęd zwrotnicowy ECOSTAR 4 jest przeznaczony do przestawiania zwrotnic i ruchomych dziobów krzyżownic z zewnętrznymi zamknięciami nastawczymi oraz do ryglowania i kontrolowania położenia. Może być również wykorzystywany do nastawiania wykolejnic. ECOSTAR 4 jest wykonany w kilku odmianach – jako rozpruwalny i nierozpruwalny, z silnikiem prądu przemiennego jedno- lub trójfazowym bądź z silnikiem prądu stałego. Napęd posiada bezterminowe świadectwo dopuszczenia do eksploatacji typu wydane przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, należące do firmy voestalpine Signaling Poland z Sopotu. Urządzenie spełnia wymagania dla napędów zwrotnicowych stosowanych na sieci linii kolejowych zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Ie-114.

Do niewątpliwych zalet technicznych napędu ECOSTAR 4 należy zaliczyć nowoczesną konstrukcję, szeroką gamę zastosowań, małe wymiary zewnętrzne pozwalające na instalację urządzeń w ograniczonych przestrzeniach rozjazdów i między rozjazdami oraz stosunkowo niewielką wagę – 85 kg. Szczególnie ten ostatni parametr znacząco wpływa na komfort i bezpieczeństwo prac instalacyjnych i utrzymaniowych. Napędy są dostosowane do współpracy z podrozjazdnicami, umocowaniami, prętami oraz dodatkowym osprzętem wiodących producentów tego asortymentu w Polsce.  

 

SPHEROLOCK

SPHEROLOCK jest hermetycznym, niewymagającym przez długi okres czasu ponownego nasmarowania zamknięciem nastawczym z innowacyjną zasadą działania. To zamknięcie nastawcze spełnia najwyższe wymagania, dotyczące niezawodności, minimalnych wymagań utrzymaniowych, ochrony środowiska, a także bardzo długiego cyklu życia produktu przy znacząco zredukowanych kosztach.

 

SPHEROLOCK NG

Wersja zamknięcia Spherolock, dedykowana do już istniejących rozjazdów. Urządzenie montowane jest do stóp opornic, pomiędzy podrozjazdnicami. Rozwiązanie szczególne polecane do rozjazdów na podrozjazdnicach drewnianych, gdyż dzięki montażowi do stópek opornic, zapewniona jest stała wartość prześwitu toru w rejonie połączenia z napędem.

 

HYDROLINK

HYDROLINK jest hydraulicznym systemem przestawiania zwrotnic z dwiema lub większą liczbą zamknięć.

Zasada działania polega na tym, że podczas procesu przestawiania zwrotnicy wzrasta ciśnienie w cylindrze napędowym, połączonym z pierwszym zamknięciem. Dalej ciśnienie jest przekazywane poprzez przewody hydrauliczne do kolejnych zamknięć w obszarze zwrotnicy lub też do ruchomej krzyżownicy. W efekcie cylindry przestawcze połączone z zamknięciami zostaną uruchomione.

Cylindry Hydrolink’a mogą być także zamontowane w stalowych podrozjazdnicach zespolonych.  Objętość oleju w układzie zmieniająca się w zależności od dziennych lub sezonowych wahań temperatury jest kompensowana przez wewnętrzny zbiornik akumulacyjny systemu Hydrolink.