Zintegrowany system sterowania i kontroli TENSAR

Potrzeby

Obecnie eksploatowane systemy zarządzające oraz sterujące pracą stacji rozrządowych pochodzą w większości z lat 80-tych. Zamiany w zakresie przewozowym powodują, że systemy te nie spełniają celów stawianych obecnie przed nimi. Istnieje pilna potrzeba wdrażania nowych rozwiązań technicznych, które sprostają nie tylko wyższym wymaganiom w zakresie efektywności lecz również w zakresie bezpieczeństwa.

Rozwiązanie

Systemem dopasowanym do indywidualnych potrzeb Klienta i spełniającym aktualne wymagania w zakresie bezpieczeństwa oraz w zakresie wzrostu efektywności stacji rozrządowych jest Zintegrowany system sterowania i kontroli TENSAR wraz z Zespołem Wizualizacyjno-Operatorskim oraz Zespołem Rejestratora. Przeznaczony jest on do automatycznego rozrządu w strefie podziałowej stacji rozrządowych i manewrowych oraz bocznicach kolejowych. System TENSAR integruje wszystkich podsystemy asr pracujące w obrębie górki rozrządowej.

Cele

Głównymi celami systemu są:

 1. poprawa bezpieczeństwa procesu rozrządzania,
 2. optymalne wykorzystanie możliwości wydajnościowych podsystemów asr w zakresie czasu rozrządzania składu,
 3. rozbudowana funkcjonalność dopasowana do wymagań na styku Zarządca infrastruktury-Przewoźnik,
 4. zwiększenie możliwości prowadzenia rozrządu w warunkach bardzo złej widoczności lub silnego wiatru.

Funkcje systemu TENSAR

 1. Identyfikacja odprzęgów
  • rozpoznanie odprzęgu na szczycie górki
  • śledzenie przemieszczania się odprzęgów, w tym wykrywanie mylników
 2. Zestawienie drogi
 3. Regulacja prędkości
  • zadawanie żądanej prędkości napychania składu na szczyt górki rozrządowej
  • zadawanie prędkości wyjścia z hamulca odstępowego
 4. Wizualizacja sytuacji ruchowej
 5. Rejestracja zdarzeń techniczno-ruchowych
 6. Diagnostyka techniczna

Właściwości

 1. optymalizacja kosztów rozrządzania i czynności obsługi
 2. poprawa skuteczności działania systemów asr
 3. pełna rejestracja i diagnostyka
 4. wysoki poziom niezawodności i podatności utrzymaniowej