Systemy Liczenia Osi

System Liczenia Osi UniAC[1]

UniAC[1] to zintegrowany, bezpieczny system kontroli niezajętości sekcji torów i rozjazdów. Czujniki obecności koła zamontowane na początku oraz na końcu sekcji wyznaczają granice kontrolowanego odcinka. Zliczanie osi następuje w zależności od wykrytego przez czujniki kierunku przejazdu. czytaj więcej

System Liczenia Osi UniAC[2]

Wyjątkowa niezawodność i dostępność systemu dzięki zastosowaniu nowoczesnych i zorientowanych na przyszłość rozwiązań technicznych. System UniAC[2] może być stosowany przez wszystkie sektory w branży kolejowej, niezależnie od typu i wieku infrastruktury. System posiada wszystkie cechy i zalety z sukcesem wdrożonego na rynku polskim systemu liczenia osi UniAC[1]. czytaj więcej