System Liczenia Osi

System Liczenia Osi UniAC[1]

UniAC[1] to zintegrowany, bezpieczny system kontroli niezajętości sekcji torów i rozjazdów. Czujniki obecności koła zamontowane na początku oraz na końcu sekcji wyznaczają granice kontrolowanego odcinka. Zliczanie osi następuje w zależności od wykrytego przez czujniki kierunku przejazdu. czytaj więcej