System Liczenia Osi UniAC[1]

Bezpieczna i niezawodna detekcja kół

UniAC[1] to zintegrowany, bezpieczny system kontroli niezajętości sekcji torów i rozjazdów. Czujniki obecności koła zamontowane na początku oraz na końcu sekcji wyznaczają granice kontrolowanego odcinka. Zliczanie osi następuje w zależności od wykrytego przez czujniki kierunku przejazdu. Wjazd osi w granice kontrolowanego odcinka powoduje zwiększenie bilansu osi, wyjazd – zmniejszenie. W momencie wykrycia pierwszej osi UniAC[1] dostarcza wiadomość o zajęciu sekcji. Jeśli bilans dodanych i odjętych osi jest równy zero, moduł liczenia osi dostarcza wiadomość o zwolnieniu sekcji. Sygnały z czujnika obecności koła są w sposób ciągły sprawdzane pod kątem nieprawidłowości, co służy do diagnozy UniAC[1].

UniAC[1] znajduje zastosowanie na sieciach kolejowych oraz tramwajowych, bocznicach, stacjach manewrowych i rozrządowych, zarówno odkrytych jak i zabudowanych. System posiada bezterminowe świadectwo dopuszczenia do eksploatacji Urzędu Transportu Kolejowego.

Parametry

  • Maksymalna liczba osi na sekcji: 999
  • Maksymalna prędkość pojazdów szynowych: 350 km/h
  • Interfejsy z systemami sterowania ruchem kolejowym: wyjścia bezpotencjałowe NO i NC, wyjścia cyfrowe, bezpieczna sieć Ethernet.
  • Bezpieczeństwo: SIL4 (EN 50126, EN 50128, EN 50129)
  • Zapis danych dotyczących zdarzeń oraz ocean diagnostyki: Tak
  • Wymóg instalacji modułów elektronicznych w pobliżu toru: Nie

Projekt modularny

Dzięki modularnej budowie i zgodności ze standardem 19” system można zastosować w dowolnej aplikacji wymagającej liczenia osi.

Do każdego modułu liczącego osie (ACM) można dołączyć do 6 czujników obecności koła (poprzez moduły ASM). Jeśli dwa moduły ACM są ze sobą połączone w tzw. trybie rozproszonym, można do nich dołączyć do 12 czujników.

Dostawa „pod klucz”

Kasety z modułami elektronicznymi systemu UniAC[1] są dostarczane na życzenie klienta w kompletnych szafach 19” dostosowanych wielkością do gabarytów docelowych pomieszczeń, wyposażonych w sprawdzone układy zasilania i podtrzymania napięcia. Systemy są skonfigurowane na podstawie projektów kontroli niezajętości stacji czy szlaków, sprawdzone i wstępnie uruchomione w fabryce - co znacząco wpływa na podwyższenie ich jakości i niezawodności. Tak przygotowane szafy są gotowe do wpięcia w zależności bezpośrednio po dostawie do miejsca pracy.

Montaż

Montaż czujnika obecności koła przebiega szybko i płynnie dzięki specjalnemu uchwytowi szynowemu. Nie jest konieczne wiercenie w szynie. Uchwyt można zamontować na każdym standardowym typie szyny. W przypadku wyjątkowo małych szyn dostępne są również odpowiednio dostosowane wersje uchwytu.

Diagnostyka

Dzięki wbudowanemu w systemie modułowi diagnostycznemu ADM oprócz wykrywania zajętości sekcji UniAC[1] stanowi również doskonałe narzędzie diagnostyczne. Standardowy port Ethernet odczytuje dane diagnostyczne wraz z ich historią z UniAC[1]. Dodatkowy port Ethernet może dostarczyć informacje o stanie UniAC[1] do systemu sterowania ruchem kolejowym. Informacje o aktualnym stanie technicznym poszczególnych modułów systemu oraz historii pracy są prezentowane w systemie informatycznym, do którego Użytkownik ma dostęp poprzez przeglądarkę www.