Systemy sterowania zwrotnicami na liniach głównych i w zajezdniach

System sterujący zwrotnicami TCS 300, dzięki modułowej konstrukcji oraz zaimplementowanym interfejsom do systemów blokujących tory, systemów sterowania na żądanie, itd. może być wykorzystywany w wielu różnych implementacjach. System TCS 300 przeznaczony jest zarówno do sterowania pojedynczą zwrotnicą tramwajową jak i grupą połączonych ze sobą zwrotnic.

System TCS 300 jest oparty o programowalny sterownik logiczny realizujący funkcje zabezpieczające, tzw. bezpieczny programowalny sterownik logiczny. Dzięki temu istnieje możliwość zaprogramowania jednostki centralnej sterownika według indywidualnych specyfikacji użytkownika i łatwego dopasowania się do konkretnej aplikacji. Ponieważ sterowniki dostępne są w wielu wersjach, dobierane są one zgodnie z warunkami konkretnego projektu. Dla kilku zwrotnic w jednym miejscu, np. w przypadku podwójnego skrzyżowania, potrójnego czy zajezdni, potrzebny jest tylko jeden sterownik. Dzięki różnym możliwym konfiguracjom sprzętowym, system TCS 300 zawsze można zoptymalizować, a zmniejszenie liczby sterowników oznacza niższe koszty.

Osprzęt i oprogramowanie systemu TCS 300 spełniają najnowsze europejskie normy i są zgodne z poziomem bezpieczeństwa SIL-3, co wskazuje nie tylko na wysoki poziom bezpieczeństwa, ale i na gotowość systemu do działania (dyspozycyjność).

Wykorzystując magistralę SafetyBus istnieje możliwość zdalnego sterowania elementami znajdującymi się z dala od systemu TCS 300 z zachowaniem Poziomu Nienaruszalności Bezpieczeństwa na poziomie SIL-3 dla całego systemu. Potrzebny jest tylko jeden kabel magistrali SafetyBus nawet w przypadku skomplikowanych instalacji, plus lokalne zasilanie.

System sterowania zajezdnią może być systemem scentralizowanym lub też zdecentralizowanym. Punkt docelowy może zostać wybrany przez dyspozytora za pomocą ekranu komputerowego lub przez kierowcę za pomocą jednej z wielu zainstalowanych tablic, konsoli centralnego sterowania lub za pomocą przycisków zainstalowanych na torach kierunkowych (zdjęcie 8). Przyciski te umożliwiają wycofanie składu pociągu, co oznacza ich ruch w kierunku przeciwnym do zasadniczego. Nie ma ograniczenia do jednego kierunku.

Dodatkowo, zajezdnia może zostać podzielona na sektory, aby umożliwić większą swobodę ruchu w zajezdni. Sterowanie w poszczególnych sektorach jest niezależne. Jedynie w przypadku żądania przejazdu na inny odcinek, tory te są również blokowane. Zajętość torów kontrolowana jest przez obwody torowe.

 

TS 300