UniAC - System Liczenia Osi

System liczenia osi UniAC1 jest przeznaczony do kontroli niezajętości odcinków torów i rozjazdów, po których poruszają się pojazdy szynowe. W celu określenia stanu odcinka torowego system kontroluje sygnały pochodzące od głowic torowych umieszczonych przy szynie. Informacje o przejeździe koła nad głowicą torową oraz informacja o kierunku przejazdu pozwalają zliczać osie na kontrolowanym odcinku toru.