Tens zabuduje urządzenia DSAT na E65

16 grudnia 2011

TENS Sp. z o.o. dostarczy i zabuduje na linii kolejowej E 65/C-E 65 na odcinku Warszawa – Gdynia urządzenia detekcji stanów awaryjnych taboru. Umowa z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., w zakresie tego zadania, podpisana została 15 grudnia 2011 w Warszawie. Więcej informacji na stronie internetowej zarządcy infrastruktury oraz na portalu Rynek Kolejowy.

Projekt jest ostatnim etapem realizowanego zadania modernizacji linii E65 na odcinku Warszawa – Gdynia którego podstawowym celem jest dostosowanie ok. 350 km trasy do standardów transeuropejskiej sieci transportowej łączącej północ i południe Europy, w szczególności do warunków wynikających z umów międzynarodowych AGC i AGTC oraz interoperacyjności, w tym m.in. do kursowania pociągów osobowych z taborem klasycznym z prędkością V max = 160 km/h, pociągów osobowych z wychylnym pudłem z prędkością V max = 200 km/h, a pociągów towarowych z prędkością V max = 120 km/h.

Realizacja robót ujętych w tym projekcie możliwa będzie po zakończeniu robót podstawowych w poszczególnych LCS. W roku 2012 urządzenia DSAT zostaną zabudowę na terenie LCS Ciechanów, LCS Działdowo, LCS Iława, LCS Nasielsk i LCS Tczew, natomiast w latach na terenie LCS Malbork, LCS Iława, LCS Gdańsk i LCS Gdynia.

Linia Warszawa – Gdańsk – Gdynia stanowi początkowy odcinek międzynarodowego ciągu kolejowego E65 Gdynia - Warszawa - Wiedeń - Rijeka i objęta jest ”Umową europejską o głównych międzynarodowych liniach kolejowych” (AGC) oraz ”Umową o ważniejszych międzynarodowych liniach transportu kombinowanego i obiektach towarzyszących” (AGTC) i stanowi element Transeuropejskiej Sieci Transportowej (TEN) sprecyzowanej decyzją 1692/96 Unii Europejskiej. Linia przebiega na terenie 3 województw - mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego i pomorskiego.

Wartość zamówienia to 21 215 679,00 zł netto (26 095 285,17 zł brutto). Wykonawca zobowiązuje się, że zaprojektuje i wykonana roboty nie dłużej niż do 31 grudnia 2014r.