Nowa nazwa - voestalpine SIGNALING Sopot

Pragniemy poinformować, że z dniem 14.07.2015 roku zmianie uległa nazwa voestalpine TENS Spółki z o.o. Nowa nazwa to: voestalpine SIGNALING Sopot Spółka z o.o.

Powstanie voestalpine SIGNALING Sopot Spółka z o.o. jest kolejnym etapem integracji w ramach Grupy voestalpine związanym ze zwiększeniem aktywności na rynkach zagranicznych.

Zgodnie z obowiązującym prawem wszelkie pozostałe dane spółki: nr NIP, REGON, KRS, wysokość kapitału zakładowego, adres siedziby, a także numery kont bankowych i numery telefoniczne pozostały niezmienione. Zmiana została zatwierdzona postanowieniem Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydziału Gospodarczego KRS.

Jednocześnie informujemy, iż zmiana nazwy Spółki nie wymaga zmian w dotychczas obowiązujących umowach prawnych – wszystkie podpisane przed dniem wskazanym w niniejszym piśmie umowy obowiązują w dotychczasowym kształcie.