Biała Rawska – spektakularny sukces na linii CMK

12 sierpnia 2016

Po raz pierwszy w Polsce, w ramach modernizacji p.o. Biała Rawska na Centralnej Magistrali Kolejowej, zabudowane zostały rozjazdy o promieniu 1200 m przetransportowane w blokach i posadowione bezpośrednio w miejscu docelowym. Cztery rozjazdy dużych prędkości zostały dostarczone przez firmy z grupy voestalpine  wykorzystując najnowocześniejszą technologię i logistykę dostaw rozjazdów gotowych do użycia „plug & play”.

Po raz pierwszy w Polsce zaprezentowana została nie tylko technologia produkcji i transportu całych gotowych do działania przęseł rozjazdowych, ale również dopracowana do perfekcji organizacja i logistyka budowy realizowanej przez firmę PORR Polska. Spektakularnym sukcesem jest fakt, że całość projektu została zaplanowana jedynie na 6 dni zamknięcia szlaku, a realizacja i uruchomienie ruchu miało miejsce z sześciogodzinnym wyprzedzeniem w stosunku do planowanego terminu zakończenia. W tym czasie, obok wymiany czterech rozjazdów, wymienione zostały tory stacyjne, uzupełniona sieć trakcyjna oraz podłączony i uruchomiony nowy system sterowania ruchem.

Przy zastosowaniu metody tradycyjnej, montażu rozjazdów na miejscu zabudowy, operacja ta rwałaby minimum 20 dni narażając Zarządcę sieci kolejowej na straty finansowe, a pasażerów na dodatkowe uciążliwości.

Rozjazdy o geometrii 60E1 1200 1:18,5 dostarczone zostały do Białej Rawskiej w stanie zmontowanym (wraz z podrozjazdnicami strunobetonowymi oraz kompletnym system sterowania, kontroli i ryglowania rozjazdu HYDROSTAR) wprost z montowni rozjazdów voestalpine w Zeltweg w Austrii. Bloki krzyżownicy i szyn łączących transportowane były na specjalnych wagonach z wychylną platformą.

29 lipca 2016 roku rozjazdy voestalpine w stanie kompletnie zmontowanym wraz z zainstalowanym systemem HYDROSTAR zostały odebrane przez komisję odbiorczą w austriackim zakładzie produkcyjnym, aby następnie w dniu 2 sierpnia wyjechać z fabryki pociągiem specjalnym. Dwa dni później pociąg z rozjazdami dotarł do stacji Szeligi. Na terenie Polski pociąg prowadzony był przez PKP CARGO.

Nocą z 7 na 8 sierpnia, po zamknięciu ruchu na linii CMK, wszystkie rozjazdy przy użyciu specjalistycznego sprzętu dźwigowego zostały rozładowane z wagonów voestalpine bezpośrednio w przygotowane lokalizacje. W kolejnym kroku bloki zostały połączone tymczasowo, osypane tłuczniem, podbite i zespawane. W dniu 11 sierpnia rozjazdy zostały podłączone do systemu sterowania dostarczonego przez firmę KOMBUD, a następnie wyregulowane i uruchomione przez pracowników voestalpine SIGNALING Sopot.

Przebieg tego projektu wytycza nowe horyzonty dla standardów zabudowy rozjazdów i modernizacji coraz bardziej obciążonych linii kolejowych na sieci PKP Polskie Linie Kolejowe.

Sukces tego projektu jest sukcesem zbiorowym, na który składają się zabudowa i wzorowa eksploatacja wcześniej dostarczonych rozjazdów voestalpine z systemem HYDROSTAR na stację Szeligi, wieloletnia promocja nowoczesnych rozwiązań dostaw i technologii rozjazdów propagowana w Polsce przez voestalpine, odwaga i wizjonerstwo kierownictwa PKP PLK i dostosowanie technologii robót i sprzętu do tej nowoczesnej metody wymiany rozjazdów w systemie „plug & play”, jaką zaprezentowała firma PORR Polska.

voestalpine Railway Systems Polska oraz voestalpine SIGNALING Sopot  wyrażają podziękowanie, wszystkim uczestnikom tego projektu, których zbiorowy wysiłek przyczynił się do wspólnego sukcesu.